Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng ® Intel cho các kết nối mạng Gigabit dựa trên 82575/6 và 82580 theo FreeBSD *

14610
10/19/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển cơ sở FreeBSD * 2.5.6 cho Bộ điều khiển Ethernet ® Intel® 82575/6, 82580, I210/1 và I350 Ethernet.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 182.8 KB
  • SHA1: DE74DF8A60968370619EB19FF9149FE40BA05446

Mô tả chi tiết

Phiên bản 2.5.3 của trình điều khiển này được thiết kế để làm việc với Intel® 82575, 82576, 82580, I210/1 và Kết nối mạng Gigabit Ethernet dựa trên I350 theo FreeBSD * 7.x trở lên.

Nếu bạn có bất kỳ Bộ điều hợp / Kết nối Mạng Gigabit nào khác ® Intel, bạn sẽ cần trình điều khiển em-x.x.x.tar.gz.Có gì mới không?

Xem các ghi chú phát hành cho những gì mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Không biết nên tải xuống những gì?

Không chắc chắn nếu đây là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp cho thành phần của bạn? Chạy Trợ lý trình điều khiển và hỗ trợ ® Intel để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.