Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho kết nối mạng Gigabit 82575/6 và 82580 dựa trên 82580 theo FreeBSD*

14610
7/22/2021

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển cơ bản FreeBSD* 2.5.19 cho Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82575/6, 82580, I210/1 và I350.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 188.1 KB
  • SHA1: C2617C7F8B25A41BE1FD34D91BBE515B18C866B7

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển Cơ bản FreeBSD* Intel® Ethernet kết nối mạng.

  • trình điều khiển igb hỗ trợ tất cả các kết nối mạng gigabit dựa trên 82575 và 82576.
  • trình điều khiển em hỗ trợ tất cả các kết nối mạng gigabit khác.

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống các trình điều khiển này tại: https://downloadcenter.intel.com

igb-x.x.tar.gz
em-x.x.tar.gz

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.