Trình điều khiển Windows* cho Mô-đun RAID tích hợp của Intel RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 và Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

14579
9/13/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows cho đầy đủ tính năng (MR) và bộ điều khiển cơ bản (iMR) Intel RAID 12Gbs.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
 • Kích thước: 2.5 MB
 • SHA1: 9D5ACEF098CDF786574C934F860D113D7BFD7FE9

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows cho các Bộ điều khiển Intel RAID 12Gbs sau:

 • Đầy đủ tính năng (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Mô-đun RAID ® tích hợp của Intel RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044
 • Cấp độ cơ bản (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Mô-đun RAID ® tích hợp của Intel RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3WC080

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 6.714.18.00
Hỗ trợ Hệ điều hành (OS) = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; Windows 10, 8.1, 8
Lưu ý: Để biết khả năng tương thích hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bảng mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị nâng cấp Intel RAID Controller mềm điều khiển lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.