Intel® Network Adapter Driver cho PCIe* Intel® Kết nối Mạng Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

14302
10/18/2021

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển dựa trên Linux* phiên bản 5.13.4 cho Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit với PCI Express*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 507.7 KB
  • SHA1: 96AE563BC007834F0C68CF673F84BD2739213C2A

Mô tả chi tiết

Tổng quan

bản phát hành của anh bao gồm Trình điều khiển cơ bản ixgbe Linux* cho Intel® Ethernet kết nối mạng.

Trình điều khiển ixgbe hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Bộđiều ® Ethernet Intel® 82598
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® 82599
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® X520
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® X540
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® x550
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® X552
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® X553


Trình điều khiển ixgbevf chỉ có thể được kích hoạt trên các hạt nhân hỗ trợ SR-IOV. Nó hỗ trợ tất cả các thiết bị trên trừ Bộđiều khiển Ethernet Intel ® 82598.

ixgbe-x.x.x.tar.gz

ixgbevf-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn so với các bản phát hành đi kèm. Bạn có thể tìm thấy trình điều khiển mới nhất trên

http://e1000.sourceforge.net (và cũng trên http://downloadcenter.intel.com).

Có gì mới không?

Xem readme để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.