Intel® Network Adapter Driver cho PCIe* Intel® Kết nối Mạng Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

14302
3/11/2019

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển dựa trên Linux* phiên bản 5.5.5 cho Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit với PCI Express* (5.5.5).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 457.3 KB
 • SHA1: 081B9F1068219BBEBCB88C2714378F46C0F1A0C8

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đây là bản phát hành mới nhất của trình điều khiển ixgbe cho Linux*, hỗ trợ các phiên bản hạt nhân 2.6.18 lên đến 4.20.

Nó cũng đã được thử nghiệm trên các bản phân phối sau:

 • RHEL* 6.10
 • RHEL 7.6
 • SLES* 12SP4
 • SLES 15
 • Ubuntu* 18.04

Những thay đổi trong bản phát hành này:

 • Hỗ trợ bổ sung cho phiên bản kernel 4.20
 • Hỗ trợ bổ sung cho SLES 12SP4
 • Hỗ trợ bổ sung cho RHEL 7.6

Lưu ý rằng trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho số phiên bản trình điều khiển (5.5.5) được đồng bộ với đối tác của nó trong nhân Linux có chức năng tương tự, điều này không mang tính ủy quyền. Nếu bạn đang sử dụng kernel kernel.org hoặc distro mới hơn, có khả năng trình điều khiển ixgbe của nó ít nhất là cập nhật khi trình điều khiển hết cây (OOT) được tìm thấy ở đây.

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.