Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho PCIe* Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit dưới Linux*

14302
12/22/2018

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển dựa trên Linux* phiên bản 5.5.3 cho Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit với PCI Express*. (5.5.3)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 458.9 KB
  • SHA1: 84BA2E9C940A83C7C7C1AE4DF9AC72FB3C7AED7E

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đây là bản phát hành mới nhất của trình điều khiển ixgbe cho Linux*, mà
hỗ trợ phiên bản nhân 2.6.18 lên đến 4.19. Nó cũng đã được thử nghiệm trên
các phân phối sau:

- RHEL* 6.10
- RHEL 7.5
- SLES* 12SP3
- SLES 15
- Ubuntu* 18.04

Lưu ý rằng trong khi chúng tôi cố gắng đồng bộ hóa số phiên bản trình điều khiển (5.5.3)
với đối tác của nó trong nhân Linux có chức năng tương tự, điều này
không còn là thẩm quyền. Nếu bạn đang sử dụng kernel kernel.org mới hơn hoặc
distro có khả năng trình điều khiển ixgbe của nó ít nhất là đến ngày
trình điều khiển ngoài cây (OOT) được tìm thấy ở đây.

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.