Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho PCIe* Kết nối mạng Intel® 10 Gigabit Ethernet trong Linux*

14302
12/22/2018

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển dựa trên Linux* phiên bản 5.5.3 cho Intel® 10 Gigabit Ethernet Kết nối mạng với PCI Express*. (5.5.3)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 458.9 KB
  • SHA1: 84BA2E9C940A83C7C7C1AE4DF9AC72FB3C7AED7E

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đây là bản phát hành mới nhất của trình điều khiển ixgbe cho Linux *,
Hỗ trợ các phiên bản kernel 2.6.18 đến 4.19. Nó cũng đã được thử nghiệm trên
Các bản phân phối sau:

- RHEL* 6.10
- RHEL 7.5
- SLES* 12SP3
- SLES 15
- Ubuntu* 18.04

Lưu ý rằng trong khi chúng tôi cố gắng đồng bộ hóa số phiên bản trình điều khiển (5.5.3)
với đối tác của nó trong nhân Linux có chức năng tương tự, điều này
là xa thẩm quyền. Nếu bạn đang sử dụng nhân kernel.org mới hơn hoặc
Bản phân phối có khả năng trình điều khiển ixgbe của nó ít nhất là cập nhật như
trình điều khiển ra khỏi cây (OOT) được tìm thấy ở đây.

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, bản sửa lỗi, sự cố đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.