Intel® Network Adapter Driver cho PCIe* Intel® Kết nối Mạng Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

14302
9/25/2018

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển dựa trên Linux* phiên bản 5.3.8 cho Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit với PCI Express*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 457.6 KB
  • SHA1: AD38289FF1B6AE92F26B9F071AD843EEA3C3E5DD

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đây là bản phát hành mới nhất của trình điều khiển ixgbe cho Linux*, mà
hỗ trợ các phiên bản nhân 2.6.18 lên đến 4.15. Nó cũng đã được thử nghiệm trên
các phân phối sau:

- RHEL 6.9
- RHEL 7.5
- SLES 11SP4
- SLES 12SP3
- Ubuntu 18.04

Những thay đổi trong bản phát hành này:
- Đã thêm hỗ trợ XDP
- Hỗ trợ bổ sung cho gcc 7

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.