Intel® Network Adapter Driver cho PCIe* Intel® Kết nối Mạng Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

14302
7/8/2021

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển dựa trên Linux* phiên bản 5.12.5 cho Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit với PCI Express*.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 506 KB
 • SHA1: 8A8D660FD410D53BC4FC247D6C5BE07F2E6AC875

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đây là bản phát hành mới nhất của trình điều khiển ixgbe cho Linux, hỗ trợ các phiên bản hạt nhân 2.6.18 lên đến 5.12. Nó cũng đã được thử nghiệm trên các bản phân phối sau:

 • RHEL* 7.9
 • RHEL 8.4
 • SLES* 12sp5
 • SLES 15sp3
 • Ubuntu* 19.04
 • Ubuntu 20.04

Những thay đổi trong bản phát hành này

 • Hỗ trợ bổ sung cho phiên bản kernel 5.12
 • Hỗ trợ bổ sung cho RHEL 8.4
 • Hỗ trợ bổ sung cho SLES 15sp3
 • Sửa lỗi khác nhau

Lưu ý rằng trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho số phiên bản trình điều khiển (5.12.5) được đồng bộ với đối tác của nó trong nhân Linux có chức năng tương tự, điều này vẫn chưa được cấp phép. Nếu bạn đang sử dụng kernel kernel.org hoặc distro mới hơn, có khả năng trình điều khiển ixgbe của nó ít nhất là cập nhật khi trình điều khiển hết cây (OOT) được tìm thấy ở đây.

Có gì mới không?

Xem readme để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.