Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® hành cho Windows Vista* 64 (zip)

14231
9/13/2007

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa phiên bản 15.6 64 bit cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel®. Tệp này dành cho nhà phát triển sử dụng.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista family*
  • Kích thước: 12.6 MB
  • SHA1: C216D0C57179EC8761521C366D205474157A324A

Mô tả chi tiết

Xem tệp README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH cho chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa các trình điều khiển phiên bản 15.6 64 bit và đã được thử nghiệm với Microsoft Windows Vista* 64. Đi kèm cũng là BIOS Video mới nhất. Các trình điều khiển phần mềm được cung cấp trên trang này là các phiên bản chung và có thể được sử dụng cho các mục đích chung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, tích hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà chúng cung cấp. Để tránh gặp phải bất kỳ khả năng không tương thích cài đặt nào trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyến nghị bạn nên kiểm tra với OEM của mình và sử dụng phần mềm được cung cấp thông qua nhà sản xuất hệ thống của bạn. Intel hoặc nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phiên bản trình điều khiển phần mềm chung này.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.