Intel® Graphics Media Accelerator Driver cho Windows Vista * 32 (exe)

14230
9/13/2007

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa phiên bản 15.6 cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista, 32-bit*, Windows Vista family*
  • Kích thước: 15.9 MB
  • SHA1: E6C120E6BB09F04AF12AF79EDA02BC9595104BB1

Mô tả chi tiết

Xem tập tin README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH cho thông tin phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa gói trình điều khiển phiên bản 15.6 cho Windows Vista*. Trình điều khiển phần mềm được cung cấp trên trang này là các phiên bản chung và có thể được sử dụng cho các mục đích phổ biến. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, kết hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà họ cung cấp. Để tránh gặp phải khả năng không tương thích về cài đặt trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyến nghị bạn nên kiểm tra với OEM của mình và sử dụng phần mềm được cung cấp thông qua nhà sản xuất hệ thống của mình. Intel hoặc nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể không hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phiên bản trình điều khiển phần mềm chung này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.