Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho 82575/6, 82580, I350, và I210/211 dựa trên Gigabit Kết nối mạng cho Linux*

14098
7/29/2022

Giới thiệu

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho 82575/6, 82580, I350, và I210/211 dựa trên Gigabit Kết nối mạng cho Linux*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 365.6 KB
  • SHA1: 3F7C857F94D82A9EC52F267B96B8C38F409C41E1

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển Cơ bản của Linux* Intel® Ethernet kết nối mạng.

  • trình điều khiển igb hỗ trợ tất cả các kết nối mạng gigabit dựa trên 82575-, 82576-, 82580-, I350-, I211- và I354.
  • Các thiết bị Gigabit dựa trên Intel® Ethernet Controller X722 được hỗ trợ bởi trình điều khiển i40e.

igb-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn so với các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên:

http://e1000.sourceforge.net (và cũng trên http://downloadcenter.intel.com).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.