Intel® Network Adapter Driver cho 82575/6, 82580, I350, và I210/211 dựa trên Kết nối Mạng Gigabit cho Linux*

14098
6/17/2019

Giới thiệu

Phiên bản trình điều khiển cơ bản ổn định igb Linux* 5.3.5.36 cho Intel® 82575/6, 82580, I350 và I210/211 dựa trên Gigabit Ethernet Adapter/Connections.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 331.1 KB
 • SHA1: 8DC5AB5B53E4CE023FCE6B49A4E6521D96695909

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển dựa trên Intel® Ethernet kết nối mạng.

 • Trình điều khiển igb hỗ trợ tất cả các kết nối mạng gigabit dựa trên 82575-, 82576-, 82580-, I350-, I211-, và I354.
 • trình điều khiển igbvf hỗ trợ các thiết bị chức năng ảo dựa trên 82576 chỉ có thể được kích hoạt trên các hạt nhân hỗ trợ SR-IOV.
 • trình điều khiển e1000e hỗ trợ tất cả các kết nối mạng PCI Express* gigabit, trừ những kết nối dựa trên 82575-, 82576-, 82580-, và I350-, I210-, và I211.

Ghi chú:

 • Trình điều khiển Bộ Điều Hợp Máy Chủ Cổng Đôi PRO/1000 P Intel® được hỗ trợ bởi trình điều khiển e1000, không phải trình điều khiển e1000e do phần 82546 đang được sử dụng phía sau cầu PCI Express.
 • Các thiết bị Gigabit dựa trên Intel® Ethernet Controller X722 được hỗ trợ bởi trình điều khiển i40e.
  • igb-x.x.tar.gz
   igbvf-x.x.x.tar.gz
   e1000e-x.x.x.tar.gz

Nâng cấp

Nếu bạn hiện đã cài đặt trình điều khiển e1000 và cần cài đặt e1000e, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nếu phiên bản e1000 của bạn là 7.6.15.5 trở xuống, hãy nâng cấp lên phiên bản e1000
  8.x, sử dụng các hướng dẫn trong README e1000.
 2. Cài đặt trình điều khiển e1000e bằng các hướng dẫn trong phần Xây dựng và Cài đặt trong readme.
 3. Sửa đổi /etc/modprobe.conf để chỉ các thiết bị PCIe* của bạn để sử dụng trình điều khiển e1000e mới bằng bí danh ethX e1000e hoặc sử dụng phương pháp cụ thể của phân phối của bạn để định cấu hình bộ điều hợp mạng như thiết lập/cấu hình hệ thống của RedHat hoặc yast2 của SuSE.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.