Intel® Network Adapter Driver cho các kết nối mạng Gigabit dựa trên 82575/6, 82580, I350 và I210/211 dựa trên Linux*

14098
5/17/2019

Giới thiệu

Phiên bản trình điều khiển cơ bản ổn định igb Linux* 5.3.5.22 cho Intel® 82575/6, 82580, I350 và I210/211 dựa trên Gigabit Ethernet Adapter/Connections.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 329.7 KB
  • SHA1: B6A94FD36569C30D14D601838EC42D29CDA83B5D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Igb-x.x.tag.gz được thiết kế để hoạt động với Intel® 82575/6, 82580, I350 và I210/211 dựa trên Bộ điều hợp/Kết nối dưới Linux*. Phiên bản mới nhất và các phiên bản trước đó của trình điều khiển này có sẵn từ SourceForge*.

Nếu Bộ điều hợp/Kết nối Mạng Intel® của bạn không dựa trên 82575/6, 82580 hoặc I350, bạn nên sử dụng một trong các trình điều khiển sau:

  • Trình điều khiển e1000e-x.x.x.tar.gz hỗ trợ trình điều khiển Intel® PRO/1000 PCI-E* (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8, hoặc 82583)-based Gigabit Network Adapters.
  • e1000.x.x.x.tar.gz hỗ trợ tất cả các Bộ điều hợp/Kết nối Mạng PCI và PCI-X Intel® Gigabit.

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.