Trình điều khiển RAID lưu trữ ma trận Intel® cho Windows*

13578
2/23/2010

Giới thiệu

Trình điều khiển RAID lưu trữ ma trận Intel® cho Microsoft Windows*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista family*, Windows Server 2003 family*, Windows XP family*
  • Kích thước: 440.8 KB
  • SHA1: 4C55AD68EC1B2F22F3F7509E7E080BDFB26B3F5F

Mô tả chi tiết

Intel® Matrix Storage Driver cho Microsoft Windows.

Để biết hướng dẫn cài đặt, vui lòng tham khảo tập tin readme.

Để biết Intel® Server Board S3000AH, vui lòng chọn trình điều khiển bên dưới.
- Bộ điều khiển INTEL® 82801GR/GH SATA RAID (Máy tính để bàn ICH7R/DH)

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển
*********************************************************

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.