Trình điều khiển video trên bo mạch cho Windows* 2003 (WHQL) [NH-8.24.3-32772-intel_certified.zip]

12890
5/23/2006

Giới thiệu

Trình điều khiển video onboard có chữ ký windows* 2003 của Microsoft.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 27.5 MB
  • SHA1: 895F12E359E352A44E7F3B112976E3FF1C25C7A7

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển video onboard có chữ ký windows* 2003 của Microsoft. Tải xuống và giải nén các tập tin vào một thư mục tạm thời trên máy chủ. Sử dụng Setup.exe để hoàn tất quá trình cài đặt trình điều khiển.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.