Phiên bản Trình điều khiển video ATI Rage XL EM64T [J5.30.10.3.ZIP]

12319
6/3/2005

Giới thiệu

Bao gồm phiên bản TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VIDEO ATI Rage XL EM64T cho Windows* Server 2003.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 14.5 MB
  • SHA1: 8D6BD60F64A15100809A50D973C29E8A53D0538B

Mô tả chi tiết

Intel® Server Board bản trình điều khiển Video ATI Rage XL EM64T (Windows* Server 2003 x64 - phiên bản J5.30.10.3).

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.