Intel® Server Board kiểm tra độ tin cậy nền tảng [SE7210TP1_STPV102.EXE]

12133
9/10/2004

Giới thiệu

Intel® Server Board kiểm tra độ tin cậy của nền tảng.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, MS-DOS family*
  • Kích thước: 1.2 MB
  • SHA1: 2AF7D4031C9056778540488A4D024A50A03C28B1

Mô tả chi tiết

Gói Intel® Server Board kiểm tra độ tin cậy nền tảng cung cấp một phương pháp để xác định xem hệ thống máy chủ Intel-based được lắp ráp chính xác và hoạt động đúng cách hay không. Gói cung cấp ba bộ thử nghiệm cho các tài nguyên trên bo mạch. Các bộ thử nghiệm có trong gói bao gồm: Kiểm tra nhanh, Kiểm tra Toàn diện và vòng lặp liên tục của Thử nghiệm Toàn diện. Các thử nghiệm này có thể được chạy mà không có sự can thiệp của người dùng. Khi bắt đầu mỗi thử nghiệm, gói Kiểm tra Độ tin cậy Nền tảng đầu dò cho phần cứng hiện tại và báo cáo các thành phần đã xác định. Đầu dò sẽ gián tiếp xác định nhiều lỗi lắp ráp và cáp, chẳng hạn như cáp bị hỏng hoặc ngồi không đúng cách, vì thành phần phần cứng liên quan sẽ không được đặt. Kết quả kiểm tra được báo cáo trực tiếp đến các đơn vị có thể thay thế trường (FRU), chẳng hạn như các mô-đun bộ xử lý được cài đặt, bo mạch máy chủ, đĩa và bộ nhớ. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, kết quả kiểm tra sẽ được lưu vào KẾT QUẢ. LOG để xem. Hướng dẫn có sẵn trong ghi chú phát hành.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.