SE7500CW2 BIOS phát hành 1.28 (BIOS P17) [BIOS_1_28.EXE]

11538
2/14/2005

Giới thiệu

Tệp này chứa BIOS Release 1.28 (BIOS P17) cho Intel® Server Board SE7500CW2.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1.9 MB
  • SHA1: 31CB3E3E048B4D0BDBC30F34382869AF72231CAB

Mô tả chi tiết

BIOS này có hỗ trợ cho các bộ xử lý Intel® Xeon™ 1,8GHz, 2,0GHz, 2,2Ghz, 2,4GHz, 2,6GHz, 2,8GHz. 1. Tạo đĩa hệ thống khởi động trống. 2. Tải tệp cập nhật BIOS xuống một thư mục tạm thời. (ví dụ: c:\temp). 3. Trích xuất nội dung của tệp vào ổ đĩa hệ thống khởi động được mục tiêu. Để làm điều này, hãy gõ BIOS A: [Nhập] từ dấu nhắc lệnh. 4. Khởi động khỏi đĩa hệ thống, chứa các tệp cập nhật BIOS mà bạn đã tạo trong bước 3. 5. Chạy 1.bat tại dấu nhắc lệnh. 6. Sau khi cập nhật BIOS đã hoàn thành, hệ thống sẽ tự động khởi động lại. Lưu ý: Đọc các ghi chú phát hành để biết thông tin quan trọng về việc cập nhật.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.