Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

2

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex. Nguồn: hệ thống đo lường Intel, tính từ tháng 6 năm 2017.

3

Vi mạch điều khiển Intel® Quark™

Intel đã công bố thời gian kết thúc vòng đời của vi mạch điều khiển Intel® Quark™. Intel sẽ hỗ trợ các đơn đặt hàng lần cuối của dòng Intel® Quark™ SoC X10XX, vi mạch điều khiển Intel® Quark™ D1000, vi mạch điều khiển Intel® Quark™ D2000 và các sản phẩm vi mạch điều khiển Intel® Quark™ SE C1000 đến hết ngày 19 tháng 7 năm 2019 và sẽ hoàn thành các đơn đặt hàng đó đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2022.