Sẵn sàng cho Sự phát triển Công nghệ Kế tiếp

Intel® FPGA mang đến sự linh hoạt, hiệu năng và khả năng tích hợp cho hệ thống T&M trong tương lai.

Nhu cầu kiểm tra là một điều kiện bắt buộc trong tất cả các phân khúc thị trường. Ngay cả với thị trường cuối, tất cả các sản phẩm phải được kiểm tra trước khi được chuyển đến cho khách hàng cuối cùng. Điều đó thúc đẩy sự phổ biến của phân khúc đo lường và kiểm tra, bao gồm các loại và phân khúc phụ sau:

Ứng dụng

Kiểm tra Truyền thông

Bộ kiểm tra Không dây (WiMAX, WiFi), Bộ kiểm tra Có dây (Ethernet), Bộ kiểm tra Quang học, Bộ kiểm tra Thực địa Viễn thông truyền thống

Tìm hiểu thêm

ATE Chất bán dẫn

Bộ kiểm tra Kỹ thuật số, Bộ kiểm tra Analog/RF, Tín hiệu Kết hợp, Bộ kiểm tra Bộ nhớ, Bộ kiểm tra Hệ thống trên một vi mạch (SoC)

Tìm hiểu thêm

Kiểm tra đa năng

Máy hiện sóng, Bộ Phát và Phân tích Tín hiệu, Bộ phân tích Logic, Vạn năng kế & Máy đếm, Bộ kiểm tra Tự động

Tìm hiểu thêm

Thiết kế


Tăng cường cải tiến với các thiết bị, công cụ và IP.

Intel® FPGA Design Services


Accelerate your time to market now with the Intel® FPGA turn-key video & vision design services.

Additional Resources

Need Help with Your FPGA Design?

Collaborate with Intel on your next project.

Contact us

Intel® FPGA Industry Applications

Learn how to leverage these application solutions to help meet your design challenges.

View all applications

Intel® FPGA and Programmable Devices

Learn how these powerful devices can be customized to accelerate key workloads and enable design engineers to adapt to emerging standards or changing requirements.

View all devices