Với số lượng thiết bị ngày càng tăng ở vị trí tiên tiến, bảo mật đang trở thành ưu tiên. Intel cung cấp các chức năng bảo mật nền tảng để giúp bảo vệ thiết bị biên bằng các tính năng bảo mật dựa trên phần cứng được thiết kế cho các sản phẩm nhằm giúp khách hàng xây dựng một nền tảng đáng tin cậy cho các thiết bị biên của họ1.

Khả năng bảo mật nền tảng của Intel cho các ứng dụng IoT

Intel giúp khách hàng mang đến các giải pháp có tác động cao với tâm niệm về tính bảo mật. Intel đầu tư vào bốn danh mục bảo mật IoT nền tảng:

  • Tính toàn vẹn nền tảng
  • Cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu, khóa và ID
  • Tăng tốc crypto
  • Thực thi tin cậy

Các chức năng bảo mật nền tảng này được cung cấp trên tất cả các sản phẩm IoT cho khách hàng để xây dựng bảo mật vào thiết bị biên của họ. Để được trang bị cho một mô hình bảo mật cao, các thiết bị nên được thiết lập để tận dụng các khả năng bảo mật nền tảng.

Tính toàn vẹn nền tảng

Tính toàn vẹn nền tảng của Intel giảm thiểu việc giả mạo nền tảng bằng cách tận dụng gốc rễ phần cứng của bảo vệ nền tảng dựa trên niềm tin về firmware, mã và dữ liệu quan trọng.

Tính năng chính: Intel® Boot Guard

Cải thiện bảo vệ dữ liệu, khóa và ID

Intel cung cấp các tùy chọn tích hợp cũng như rời cho dữ liệu, các khóa và bảo vệ thông tin chống giả mạo.

Tính năng chính: Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)

Phần cứng tiền điện tử tích hợp

Intel cung cấp mật mã tăng tốc phần cứng và tạo khóa an toàn để cải thiện hiệu quả và hiệu suất tính toán tổng thể của nền tảng.

Tính năng chính: Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI)

Thực thi Tin cậy

Thiết lập bảo vệ dựa trên phần cứng cho môi trường thực thi ứng dụng hoặc khối lượng công việc với các tài nguyên được chia sẻ.

Tính năng chính: Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.