Khi các thiết bị IoT được mở rộng quy mô, có thể có nhiều trở ngại để quản lý tình trạng sức khỏe thiết bị một cách kịp thời trong khi vẫn giữ được chi phí sở hữu chung thấp. Với tư cách là đối tác của Intel, khách hàng có thể cung cấp các giải pháp có tác động cao có thể được theo dõi và quản lý từ xa và giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Khả năng quản lý với Intel

Việc duy trì và quản lý thiết bị thông qua các vòng đời khác nhau là rất quan trọng cho đến khi chúng kết thúc vòng đời. Với khả năng từ xa, việc quản lý các thiết bị kết nối có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí và chi phí, ngay cả đối với các thiết bị ở những địa điểm khó tiếp cận.

Intel cung cấp các công nghệ có thể tích hợp linh hoạt vào nhiều giải pháp quản lý đầu cuối.

Dễ dàng quản lý vòng đời nền tảng

Intel® Secure Device Onboard (Intel® SDO)

Tự động hóa xác thực, cung cấp và định cấu hình thiết bị cuối trong khi đang được triển khai tại hiện trường với tính năng zero touch.

Ngoài khả năng quản lý băng tần

Theo dõi các sự cố thiết bị và khắc phục từ xa, ngay cả khi Hệ điều hành không phảnhồi (Intel® AMT và khả năng quản lý ngoài hộp cơ bản).

Intel® In-Band Manageability

Theo dõi thiết bị và cập nhật phần mềm và chương trình cơ sở của thiết bị từ xa.

Tài nguyên quản lý

Tài liệu

Nhận tài liệu thiết kế, trình điều khiển, biểu dữ liệu, ghi chú phát hành và nhiều hơn nữa.

Duyệt tài liệu

Intel vPro® nền tảng dành cho bán lẻ

Khám phá, sửa chữa và bảo vệ các thiết bị điện toán nối mạng từ xa

Tìm hiểu thêm

Giải pháp bán lẻ

Quản lý từ xa các thiết bị thông minh, được kết nối để cải thiện trải nghiệm khách hàng và giảm chi phí.

Tìm hiểu thêm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.