Khi các thiết bị IoT mở rộng quy mô, có thể có nhiều trở ngại để quản lý tình trạng sức khỏe thiết bị một cách kịp thời trong khi vẫn giữ chi phí tổng thể của quyền sở hữu thấp. Với intel với tư cách là đối tác, khách hàng có thể cung cấp các giải pháp có tác động cao có thể được giám sát và quản lý từ xa và giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Khả năng quản lý với Intel

Việc duy trì và quản lý thiết bị thông qua các vòng đời khác nhau cho đến khi chúng kết thúc vòng đời là rất quan trọng. Với khả năng từ xa, việc quản lý các thiết bị được kết nối có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí và tiết kiệm chi phí, ngay cả đối với các thiết bị ở các địa điểm khó tiếp cận.

Intel cung cấp các công nghệ có thể tích hợp linh hoạt vào nhiều giải pháp quản lý đầu cuối.

Quản lý vòng đời nền tảng dễ dàng

Intel® Secure Device Onboard (Intel® SDO)

Tự động hóa xác thực, cung cấp và định cấu hình thiết bị cuối trong khi được triển khai tại hiện trường bằng không chạm.

Khả năng quản lý ngoài băng tần

Theo dõi thiết bị và khắc phục sự cố từ xa, ngay cả khi hệ điều hành không phảnhồi (Intel® AMT khả năng quản lý ngoài hộp và đầu vào).

Intel® In-Band Manageability

Theo dõi thiết bị và cập nhật phần mềm và chương trình cơ sở của thiết bị từ xa.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.