Các nền tảng tích hợp để đảm bảo an toàn cho chúng ta trong thế giới tự quản

An toàn chức năng được định nghĩa là không có rủi ro bất hợp lý do hệ thống điện và/hoặc điện tử (E/E) gặp trục trặc.

Sự phát triển của các thiết bị tự động được xác định bằng phần mềm trong IoT mang đến cho các doanh nghiệp những thách thức kỹ thuật mới và mối quan tâm về trách nhiệm pháp lý. An toàn chức năng đang giải quyết những mối quan tâm đó bằng sự kết hợp của kỹ thuật và phương pháp.

Các tiêu chuẩn FuSa quốc tế như IEC 61508 (công nghiệp) và ISO 26262 (ô tô) xác định các yêu cầu để phân loại một sản phẩm là có khả năng FuSa. Việc Intel đầu tư vào FuSa giúp khách hàng đẩy nhanh việc phát triển các ứng dụng và quy trình quan trọng về an toàn, chẳng hạn như những ứng dụng tích hợp robot, hệ thống tự động và điều khiển công nghiệp, cung cấp lợi thế thời gian tiếp thị1.

Phương pháp tiếp cận toàn diện

Công nghệ an toàn chức năng của Intel cho phép khách hàng tăng tốc độ phát triển trong khi đáp ứng các yêu cầu quan trọng về an toàn.

Lưu ý: Khách hàng chịu trách nhiệm về sự an toàn của toàn bộ hệ thống, bao gồm việc tuân thủ các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn liên quan đến an toàn hiện hành.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.