Intel cung cấp các nguồn điện toán trí tuệ nhân tạo khác nhau, từ CPU đến bộ gia tốc AI được xây dựng có mục đích để hỗ trợ việc sử dụng đa dạng của khách hàng trên các phân khúc IoT1.

Intel® AI danh mục sản phẩm điện toán

Intel có danh mục sản phẩm dành cho điện toán AI, từ các sản phẩm CPU và GPU tập trung vào khối lượng công việc đến các thành phần có thể lập trình và bộ tăng tốc học sâu.

Quy trình phần mềm suy luận AI sử dụng OpenVINO™

Khám phá Intel® Distribution dụng OpenVINO™ công cụ mới. Khai thác toàn bộ tiềm năng của TRÍ tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính trên nhiều kiến trúc Intel® để giúp các trường hợp sử dụng mới và nâng cao trong khoa học sức khỏe và đời sống, bán lẻ, công nghiệp và hơn thế nữa.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.