Intel đang tạo ra một Internet of Things (IoT) thông minh hơn, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển sang đường biên để họ có thể thu thập nhiều dữ liệu hơn, phân tích nhanh hơn và hành động nhanh hơn1. Với tư cách là đối tác IoT của mình, bạn có thể tận dụng danh mục công nghệ, giải pháp và công cụ đa dạng của chúng tôi để dễ dàng đưa ra quyết định chiến lược hơn, những tiến bộ hoạt động và gián đoạn xác định ngành.

Tất cả các nền tảng Intel


Triển khai các ứng dụng tiên tiến một cách nhanh chóng với danh mục công nghệ máy tính và kết nối sẵn sàng cạnh tranh của Intel.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.