Đồ họa, phương tiện và khả năng hiển thị thế hệ tiếp theo của Intel cung cấp những cải tiến đáng kể về hiệu suất qua thế 1. Những cải tiến này giúp tăng cường khả năng sử dụng cho khách hàng của chúng tôi trong các ngành dọc như bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và thành phố thông minh.

Tài liệu

Nhận tài liệu thiết kế liên quan đến đồ họa IoT, phương tiện truyền thông và công nghệ hiển thị.

Nền tảng nổi bật

Công nghệ IoT

Duyệt qua các công nghệ liên quan cho phép bạn thu thập nhiều dữ liệu hơn, phân tích dữ liệu nhanh hơn và hành động nhanh hơn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

2

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.