Truy cập và Đăng nhập

Truy cập Hỗ Trợ Cao Cấp Intel®

Có hai cách để truy cập Hỗ Trợ Cao Cấp Intel®:

  • premiersupport.intel.com
  • Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế Intel® (RDC) có đường dẫn đến Hỗ Trợ Cao Cấp Intel®.

Thông tin đăng nhập đã có có thể sử dụng để truy cập Cổng Hỗ Trợ Cao Cấp Intel®.

 

Các trình duyệt hỗ trợ Hỗ Trợ Cao Cấp Intel:

Internet Explorer 11 hoặc mới hơn, Google Chrome, và Firefox là các trình duyệt được hỗ trợ.

Đăng nhập Hỗ Trợ Cao Cấp Intel®

 

Khách hàng mới

  • Làm việc với người đại diện Intel để được cấp quyền truy cập.

Để nhận hỗ trợ khách hàng, gửi Yêu cầu hỗ trợ Hỗ Trợ Cao Cấp Intel® bằng cách nhấp chuột vào liên kết Báo cáo Sự cố trang web trong mục Trợ giúp ở bảng bên trái trên giao diện.

 

Cách thay đổi mật khẩu

Đi đến signin.intel.com và sử dụng liên kết Quên mật khẩu trên trang để thay đổi mật khẩu.

Gặp vấn đề khi đăng nhập?

Nếu bạn gặp vấn đề khi đăng nhập vào Hỗ Trợ Cao Cấp Intel®, vui lòng thử xóa cache và cookie của trình duyệt rồi mở lại trình duyệt.

Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố đăng nhập, vui lòng kiểm tra Câu hỏi thường gặp về Đăng nhập hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng về các vấn đề đăng nhập.

Thỏa thuận Không tiết lộ (NDA)

  • Khi bạn đăng nhập vào Hỗ Trợ Cao Cấp Intel®, tuyên bố bảo mật NDA sẽ xuất hiện, và bạn phải chấp nhận trước khi đi đến trang chủ.
  • Tuyên bố NDA sẽ được hiển thị ba tháng một lần dựa vào ngày chấp nhận tuyên bố NDA gần nhất.

 

Những tính năng trên cổng Hỗ Trợ Cao Cấp Intel®

  • Trang web này hỗ trợ định dạng HTML trong các trường mô tả và ghi chú, bao gồm cắt và dán hình ảnh.
  • Trang web này hỗ trợ khả năng đính kèm tập tin dung lượng nhiều gigabyte.
  • Các tập tin đính kèm được gửi từ Intel (đính kèm từng trường hợp) có thể tải xuống.
  • Chức năng tìm kiếm toàn cầu có sẵn.