Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế > Hỗ trợ và Đào tạo > Yêu cầu Hỗ trợ

 

Nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến hoặc qua điện thoại, hoặc gửi phản hồi.

Hỗ trợ Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế

Để giúp điều hướng trung tâm thiết kế, tìm kiếm tài liệu và quản lý truy cập, vui lòng tạo tài khoản và gửi yêu cầu hỗ trợ. Nếu bạn đã có tài khoản Intel, vui lòng tiếp tục bằng cách mở một yêu cầu với danh tính hiện tại.

Mở yêu cầu hỗ trợ

Tạo một tài khoản

Hỗ trợ qua điện thoại

Để liên hệ hỗ trợ 24 giờ tại Bắc Mỹ, gọi 1-800-538-3373 từ thứ Hai đến thứ Sáu (Giờ Thái Bình Dương) Các lục địa khác: Quay mã Truy cập AT&T, chờ đổ chuông, 1-800-538-3373.

Xem các Mã Truy cập AT&T

Bảo hành hoặc Hoàn trả

Với khách hàng, được trợ giúp về vấn đề bảo hành hoặc hoàn trả sản phẩm.

Yêu cầu trợ giúp

Phản hồi

Nhận xét hoặc Phản hồi? Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn.

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn