Trung tâm hỗ trợ Intel® SDP, với vai trò là một phần của Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế của Intel, nhiệm vụ của chúng tôi là định hình và cung cấp các nền tảng và dịch vụ phát triển giúp truyền cảm hứng và rút ngắn thời gian đưa các sản phẩm Intel ra thị trường.

Bạn có thắc mắc về cách đăng ký, truy cập hoặc bất cứ vấn đề gì khác? Nhận trợ giúp.