Slim Bootloader là gì?

Slim Bootloader là một bộ nạp khởi động linh hoạt hoạt, gọn nhẹ, liên kết mã nguồn mở.

Các lợi ích chính bao gồm:

Các lợi ích bổ sung:

  • Mã nguồn mở 
    Quá trình cấp phép cho phép nhà thiết kế xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở linh hoạt để tùy chỉnh và bảo vệ IP duy nhất. Tìm hiểu thêm về các tài nguyên nguồn mở tại thư viện kỹ thuật Slim Bootloader.
  • Hỗ trợ hệ sinh thái rộng lớn
    Tận dụng những lợi ích từ Intel và cộng đồng nguồn mở để hỗ trợ hoặc duy trì và mở rộng các tính năng. Tìm hiểu thêm về bước đầu thiết kế giải pháp sử dụng Slim Bootloader.

Dễ dàng thích ứng với nhiều nền tảng khác nhau

Slim Bootloader là một dự án nguồn mở được cấp phép BSD nhằm tạo độ linh hoạt tối đa cho khách hàng.

Tự động hóa công nghiệp

Các trường hợp sử dụng trong tự động hóa công nghiệp được hưởng lợi ích từ quá trình khởi động nhanh và bảo mật tích hợp.

Lĩnh vực công

Khởi động an toàn tích hợp, khởi động nhanh và giấy phép mở hỗ trợ nhiều ứng dụng trong lĩnh vực công.

Video thông minh

Đầu ghi video mạng (NVR) và thiết bị giám sát được hưởng nhiều lợi ích từ tính năng bảo mật tích hợp.

Chăm sóc sức khỏe

Có khả năng cải tiến và phân hóa các tính năng.

Vận tải

Hỗ trợ hình dạng bộ nhớ nhỏ gọn hơn và khởi động nhanh hơn.