Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế > Các sản phẩm và giải pháp > Lộ trình sản phẩm

Để xem những lộ trình này cần phải ký Thỏa thuận Không tiết lộ Doanh nghiệp (CNDA) và phải có tài khoản Intel phù hợp, vì những tài liệu này liên quan đến các sản phẩm bí mật sắp ra mắt của Intel. Tất cả thời gian và kế hoạch có thể thay đổi mà không cần thông báo trước; hãy liên hệ với người đại diện của Intel nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào. Những lộ trình liệt kê trên trang này là phiên bản mới nhất của từng nhóm. Vui lòng liên hệ đại diện tài khoản Intel để nhận lộ trình cho bất cứ đơn vị kinh doanh nào không được liệt kê.

Tiêu đề và chi tiết

ID Nội dung

Phiên bản

Lần Cập Nhật Cuối Cùng

Loại hình sử dụng:
Hành động

{{technicalLibraryGroup}} ({{(documentList | filter:searchText | documentFilterForGroups:selectedGroup.id:technicalLibraryGroup | lastUpdatedFilter:quantityOfDaysToDisplay | filterDocumentsBySelectedFilters:selectedFilters | bookmarkFilter:selectedFilters:bookmarkFeature | downloadedFilter:selectedFilters:downloadedIconFeature).length }})

{{document.documentNumber}}
{{document.version}}
Mới
Đã cập nhật
{{document.lastUpdatedFormatted}}
{{document.classification | localizedclassification}}

{{document.documentNumber}}

{{document.description}}

Bao gồm:
Kích thước tập tin: {{document.fileSize | sizeformatter}} Loại file: {{document.fileType}}
Mã SPEC: {{spec}}
Được gắn thẻ: {{tag.parentLabel}} : {{tag.name}}
Dịch vụ tìm kiếm hiện không hoạt động. Xin vui lòng thử lại sau.
Xin lỗi, hiện tại không có nội dung dành cho bạn.
Xin lỗi, hiện tại không có nội dung khớp với tiêu chí đã định.