Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® với Chipset Intel® chuỗi C620, trước đây là Purley (Skylake-SP and Lewisburg), đưa hiệu năng ổn định và đột phá lên một tầm cao mới. Nền tảng này dựa trên công nghệ hiện đại và đem lại nhiều lợi ích hấp dẫn trong nhiều mô hình sử dụng, bao gồm dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao, IT cấp độ doanh nghiệp, đám mây, lưu trữ, truyền thông và Internet Vạn vật (IoT). Những cải tiến hàng đầu bao gồm hiệu năng cao trong nhiều khối lượng công việc với băng thông bộ nhớ 1,5X, mạng/kiến trúc tích hợp và bộ gia tốc tùy chọn tích hợp. 

 

Các tính năng chính

Hiệu năng rộng khắp, đột phá

Vi kiến trúc mới này cung cấp hiệu năng trên lõi và hiệu năng cấp ổ cắm cao hơn.

Tăng tốc khối lượng công việc cần nhiều điện toán

Intel® AVX-512 có thể tăng tốc hiệu năng cho những khối lượng công việc như phân tích hình ảnh và video, mã hóa và xử lý tín hiệu.

Ethernet Intel® tích hợp với iWARP RDMA

Tốc độ lên tới 4x10GbE với iWARP RDMA đảm bảo truyền dữ liệu với độ trễ thấp, thông lượng cao tích hợp trong chipset.

Tích hợp công nghệ Hỗ Trợ Nhanh Intel® (Intel® QAT)

Tăng tốc quá trình nén và mã hóa dữ liệu, giải phóng bộ xử lý máy chủ và tăng cường truyền và bảo vệ dữ liệu trên máy chủ, bộ lưu trữ, mạng lưới và di chuyển máy ảo. Tích hợp trong chipset. ‡

Kiến trúc Intel® Omni-Path (Intel® OPA) tích hợp

Kiến trúc trọn gói băng thông cao và độ trễ thấp giúp tối ưu hiệu năng và triển khai cụm HPC nhờ loại bỏ yêu cầu sử dụng thẻ giao diện kiến trúc máy chủ rời. ‡

Bảo vệ tương lai dữ liệu

Tính khả dụng sản phẩm 15 năm và độ tin cậy trường hợp sử dụng 10 năm giúp bảo vệ khoản đầu tư của bạn. ‡

Hiệu năng cao nhất

Bộ xử lý

Những mã SKU tối ưu để đạt hiệu năng trên một lõi cao nhất

Bộ xử lý Lõi Không AVX cơ sở
Tốc độ (GHz)
TDP (W) IoT
Tùy chọn
Khả dụng
Mã đặt hàng
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8180 28 2,5 205 - CD8067303314400
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8168 24 2.7 205 - CD8067303327701
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8158 12 3 150 - CD8067303406500
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8156 4 3.6 105 - CD8067303368800
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148 20 2,4 150 - CD8067303406200
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6154 18 3 200 - CD8067303316400
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6150 18 2.7 165 - CD8067303328000
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6142 16 2.6 150 - CD8067303405400
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6132 14 2.66 140 - CD8067303592500
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6146 12 3.2 165 - -
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6136 12 3 150 - CD8067303405800
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6126 12 2.6 125 Y CD8067303405900
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6144 8 3,5 150 - -
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6134 8 3.2 130 - CD8067303330302
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6128 6 3,4 115 - CD8067303592600
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5122 4 3.6 105 - CD8067303330702
Chipset 10Gb/1Gb
Ethernet
Cổng
TDP (W) Liên kết trên PCIe* Intel® vPro™
Công nghệ
Intel® QuickAssist
Công nghệ
IoT
Tùy chọn
Khả dụng
Mã đặt hàng
Chipset Intel® C628 4/4 26.3 X16 - - EY82C628
Chipset Intel® C627 4/4 28.6 X16 - - EY82C627
Chipset Intel® C626 4/4 23 X16 - - EY82C626
Chipset Intel® C625 4/4 21 X16 - - EY82C625
Chipset Intel® C624 4/4 19 X16 - Y EY82C624
Chipset Intel® C622 2/4 17 x8 - Y EY82C622
Chipset Intel® C621 0/4 15 x1 - Y EY82C621

Phần mềm được hỗ trợ

Loại OS Hệ điều hành 1 (Được hỗ trợ) Hỗ trợ 2  Phân phối BIOS
Linux Red Hat* Enterprise Linux 7.2, 7.3 Red Hat

 

 

 

 

 

 

 

American Megatrends Inc
Insyde Software
Công nghệ Phoenix
BYOSOFT

SUSE* Linux Enterprise Server 11 SP4,12 SP2 SUSE, Nguồn mở SUSE
Ubuntu* 15.10, 16.04 LTS Canonical, Nguồn mở Canonical
Yocto* Linux Intel, Nguồn mở Yocto Project*
CentOS* 6.8, 7.3, FreeBSD Cộng đồng Nguồn mở
Windows* Microsoft Windows* Server 2016 (bao gồm Nano Server), Server 2012 R2 Intel, Microsoft Microsoft
VMM Linux KVM Mã nguồn mở
VMware* ESXi VMware*, Nguồn mở
Microsoft Windows* Hyper-V Microsoft
Xen* 4.7 Linux* Foundation, Mã nguồn mở

Tiết kiệm năng lượng cân bằng

Bộ xử lý

Các mã SKU được tối ưu để đạt hiệu năng cân bằng tiết kiệm năng lượng trên một watt

Bộ xử lý Lõi Không AVX cơ sở
Tốc độ (GHz)
TDP (W) IoT
Tùy chọn
Khả dụng
Mã đặt hàng
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8176 28 2.1 165 - CD8067303314700
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8170 26 2.1 165 - CD8067303327601
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8164 26 2 150 - CD8067303408800
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160 24 2.1 150 - CD8067303405600
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8153 16 2 125 - CD8067303408900
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6152 22 2.1 140 - CD8067303406000
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138 20 2 125 Y CD8067303406100
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6140 18 2.3 140 - CD8067303405200
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6130 16 2.1 125 Y CD8067303409000
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5120 14 2.2 105 - CD8067303535900
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5118 12 2.3 105 Y CD8067303536100
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5115 10 2,4 85 - CD8067303535601
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4116 12 2.1 85 Y CD8067303536000
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4114 10 2.2 85 - WX806734114
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4112 4 2.6 85 - CD8067303562100
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4110 8 2.1 85 Y CD8067303561400
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4108 8 1.8 85   CD8067303561500
Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze 3106 8 1.7 85 Y CD8067303561900
Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze 3104 6 1.7 85   CD8067303562000

Độ tin cậy mở rộng

Bộ xử lý

Các mã SKU với tuổi thọ mở rộng (thời gian sử dụng 10 năm) và thông số nhiệt phù hợp với NEBS

Bộ xử lý Lõi Không AVX cơ sở
Tốc độ (GHz)
TDP (W) IoT
Tùy chọn
Khả dụng
Mã đặt hàng
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160T 24 2.1 150 - CD8067303592800
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138T 20 2 125 - CD8067303592900
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6130T 16 2.1 125 Y CD8067303593000
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6126T 12 2.6 125 Y CD8067303593100
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5120T 14 2.2 105 Y CD8067303535700
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5119T 14 1.9 85 Y -
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4116T 12 2.1 85 Y -
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4114T 10 2.2 85 Y -
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4109T 8 2 70 Y CD8067303562200

Intel® OPA tích hợp

Bộ xử lý

Các mã SKU có Kiến trúc Intel® Omni-Path (Intel® OPA) tích hợp

Bộ xử lý Lõi Không AVX cơ sở
Tốc độ (GHz)
TDP (W) Mã đặt hàng
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8176F 28 2.1 173 -
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160F 24 2.1 160 CD8067303593600
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148F 20 2,4 160 -
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6142F 16 2.6 160 CD8067303593700
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138F 20 2 135 -
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6130F 16 2.1 135 CD8067303593300
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6126F 12 2.6 135 CD8067303593400

Các ứng dụng tối ưu Nhúng & IoT

Chăm sóc sức khỏe

Đưa ra các quyết định y tế nhanh chóng và thông minh hơn nhờ tận dụng những tính năng máy móc cao cấp, xác định những bất thường về hình ảnh chính xác hơn, từ đó chẩn đoán nhanh và điều trị hiệu quả hơn

Đọc thêm

Công nghiệp & Sản xuất

Hiện đại hóa hệ thống quản lý sản xuất với tính năng quản lý dữ liệu tại chỗ cải tiến, độ tin cậy hệ thống cao hơn và khả năng mở rộng ứng dụng

Đọc thêm

Thành phố thông minh

Nắm bắt kiến thức chuyên sâu về thành phố thông minh một nhanh chóng và hiệu quả hơn nhờ tăng cường giám sát video, xác định đối tượng và truyền tập tin lớn nhanh chóng trên khắp mạng lưới thành phố để quản lý giao thông tốt hơn

Đọc thêm

Các hệ thống độc lập

Công cụ I/O tích hợp và nâng cao giúp làm giảm độ trễ và tăng băng thông cho nhu cầu điện toán, mạng lưới và lưu trữ, từ đó dễ dàng xử lý các yêu cầu dữ liệu động trong các hệ thống kết nối và độc lập

Các ứng dụng Trung tâm dữ liệu tối ưu

Trung tâm tữ liệu doanh nghiệp

Khai thác khả năng có thể thay đổi, hiệu suất và bảo mật của nền tảng để cung cấp các dịch vụ cạnh tranh, điều chỉnh khối lượng công việc và nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường luôn thay đổi

Nhà cung cấp Dịch vụ truyền thông

Lõi điện toán nâng cấp được thiết kế kết hợp trong danh mục các nền tảng cân bằng, đem lại hiệu năng mạnh mẽ và khả năng thay đổi dành cho các mạng truyền thông tối ưu trên đám mây và hỗ trợ 5G

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây

Lõi điện toán cao cấp nhất trên thế giới với vi kiến trúc mới, được tối ưu để tăng tốc nhiều khối lượng công việc đám mây

Điện Toán Hiệu Năng Cao (HPC)

Lõi điện toán cao cấp nhất thế giới được thiết kế kết hợp trong danh mục các nền tảng cân bằng để đem lại hiệu năng mạnh mẽ, khả năng thay đổi tối đa và tiết kiệm năng lượng dành cho những khối lượng công việc điện toán hiệu năng cao (HPC) đa dạng

Tài nguyên Thiết kế

Cửa hàng công cụ thiết kế

Tăng tốc quá trình thiết kế với những công cụ có khả năng hỗ trợ nền tảng mới nhất của chúng tôi. Tất cả công cụ đều có sẵn. Ngoài ra Intel cũng cho mượn miễn phí một bộ công cụ phát triển nhúng giới hạn đối với những nhà phát triển đáp ứng các tiêu chí của chương trình cho mượn.

Xem các công cụ

Dịch vụ đánh giá thiết kế miễn phí

Tăng tốc chu kỳ thiết kế của bạn với các bản đánh giá sơ đồ và bố cục miễn phí của Intel.

Gửi thiết kế của bạn

Dịch vụ đánh giá bản thiết kế miễn phí

Tối ưu hiệu năng hệ thống và thiết kế sản phẩm với dịch vụ thử nghiệm toàn diện của chúng tôi.

Yêu cầu dịch vụ

Liên kết tham khảo

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

This is the OS list that is tested internally and does NOT reflect the OS vendor support for these exact release versions. Please contact respective OS vendor(s) for the release version numbers and support. Several software patches will be upstreamed and will be picked up over time. These will be required to enhance platform support.

2

Intel only provides support for our tools, patches and utilities on the OS. Actual OS support should come from the OS Vendor.