Các bản phát hành sản phẩm Intel® OPA

Các bản phát hành phần mềm, phần cứng, công bố và ghi chú phát hành cần có để thiết lập, cài đặt, nâng cấp và giám sát các sản phẩm Kết cấu Intel® Omni-Path.

Các bản phát hành trước

Để xem các bản phát hành trước, hãy chọn mục Bộ lọc và Nhóm trên trang này. Chọn tính năng lọc theo Chủ đề và chọn bản phát hành tương ứng.

Để tìm kiếm kỹ hơn, sử dụng trường Tìm kiếm trong bộ sưu tập này. Ví dụ, dùng từ khóa "bộ chuyển đổi" để tìm tất cả nội dung liên quan đến bộ chuyển đổi.

Lưu ý: Các bản phát hành trước có thể không bao gồm các bản cập nhật tính năng và bảo mật mới nhất. Intel luôn khuyến cáo nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm Intel​​​®​​ OPA.

Tiêu đề và chi tiết

ID Nội dung

Phiên bản

Lần Cập Nhật Cuối Cùng

Loại hình sử dụng:
Hành động

{{technicalLibraryGroup}} ({{(documentList | filter:searchText | documentFilterForGroups:selectedGroup.id:technicalLibraryGroup | lastUpdatedFilter:quantityOfDaysToDisplay | filterDocumentsBySelectedFilters:selectedFilters | bookmarkFilter:selectedFilters:bookmarkFeature | downloadedFilter:selectedFilters:downloadedIconFeature).length }})

{{document.documentNumber}}
{{document.version}}
Mới
Đã cập nhật
{{document.lastUpdatedFormatted}}
{{document.classification | localizedclassification}}

{{document.documentNumber}}

{{document.description}}

Bao gồm:
Kích thước tập tin: {{document.fileSize | sizeformatter}} Loại file: {{document.fileType}}
Mã SPEC: {{spec}}
Được gắn thẻ: {{tag.parentLabel}} : {{tag.name}}
Dịch vụ tìm kiếm hiện không hoạt động. Xin vui lòng thử lại sau.
Xin lỗi, hiện tại không có nội dung dành cho bạn.
Xin lỗi, hiện tại không có nội dung khớp với tiêu chí đã định.