Chào mừng đến với trung tâm tài nguyên khách hàng dành cho các sản phẩm Intel® Omni-Path và thông tin liên quan. Trên trang này, bạn có thể tìm: bản tải xuống Phần mềm và phần cứng, Công bố, thông tin Hỗ trợ và Bảo hành, liên kết đến cổng đào tạo và các thông tin liên quan đến các tài nguyên quan trong khác.

Các sản phẩm Kiến trúc Intel® Omni-Path (Intel® OPA)

Phần mềm Intel® Omni-Path (bao gồm Trình điều khiển Giao diện Intel® Omni-Path Host Fabric)

Phần mềm Intel® Omni-Path bao gồm hệ thống phần mềm máy chủ Kiến trúc Intel® Omni-Path (Intel® OPA) (IntelOPA-Basic) và Bộ công cụ Intel® OPA Fabric (IntelOPA-IFS). Phần mềm hỗ trợ bộ điều hợp Intel® Omni-Path Host Fabric Interface và được phân phối dưới dạng tập tin tar. Tập tin này bao gồm một giao diện người dùng dựa trên văn bản (TUI) cho cài đặt và cấu hình và các công cụ giao diện dòng lệnh dùng để cài đặt hoặc nâng cấp phần mềm. Trình điều khiển của bộ điều hợp Intel® Omni-Path Host Fabric Interface được cập nhật khi cài đặt hoặc nâng cấp phần mềm.

 

Intel® Omni-Path Fabric Manager GUI

Ứng dụng phần mềm Quản lý Kiến trúc GUI, Intel® Omni-Path Fabric Suite, là một ứng dụng GUI ngoài để giám sát kiến trúc Intel® Omni-Path và được phân phối cho Windows* và Linux*.

 

Phần cứng Quản lý Bộ chuyển mạch Intel® Omni-Path

Phần cứng quản lý Intel® Omni-Path Switch dành cho dòng sản phẩm Kiến trúc Intel® Omni-Path (Intel® OPA) hỗ trợ tất cả các mẫu bộ chuyển mạch được quản lý Intel® Omni-Path Edge Switch chuỗi100 và Intel® Omni-Path Director Class Switches.

 

Phần cứng Quản lý bên ngoài Bộ chuyển mạch Intel® Omni-Path

Phận cứng Intel® Omni-Path Edge Switch (Intel® OP Edge Switch) hỗ trợ tất cả các mẫu bộ chuyển mạch quản lý bên ngoài Intel Omni-Path Edge Switch dòng 100 và phải cài đặt phần mềm Intel® Omni-Path Fabric Suite.

 

Phần cứng Giao diện phần cứng mở rộng hợp nhất Intel® Omni-Path (UEFI)

Phần cứng Giao diện phần cứng mở rộng hợp nhất Intel® Omni-Path (UEFI) được phân phối dưới dạng tập tin tar cho trình điều khiển Giao diện kết cấu máy chủ Intel® Omni-Path. Cần cài đặt “Công cụ phần cứng Intel® Omni-Path” để quản lý phần cứng UEFI và có thể tìm thấy công cụ này tại trang tải xuống.

 

Phần cứng Mô-đun Điều khiển nhiệt Intel® Omni-Path (TMM)

Phần cứng Mô-đun Điều khiển nhiệt kết cấu Intel® Omni-Path (TMM) được phân phối dưới dạng tập tin tar dành cho mô-đun điều khiển nhiệt kết cấu Intel® Omni-Path. Cần cài đặt “Công cụ phần cứng Intel® Omni-Path” để quản lý phần cứng TMM và có thể tìm thấy công cụ này tại trang tải xuống.

 

Phần cứng Bộ điều khiển Bo mạch và BIOS Intel® Omni-Path Q7

Intel® khuyến cáo cập nhật Phần cứng Bộ điều khiển Bo mạch và BIOS Q7 trên tất cả các bộ chuyển đổi quản lý Intel® Omni-Path. Để cập nhật phần cứng Bộ điều khiển Bo mạch và BIOS Q7, cần có phần cứng bộ chuyển đổi bản 10.7 (hoặc mới hơn). Trước khi cập nhật, hãy đảm bảo đơn vị Q7 đang cập nhật là mô-đun QA3E.

 

Sản phẩm Intel® Fabric


Kiến trúc Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) giảm bớt TCO hệ thống, đồng thời cung cấp độ tin cậy, hiệu năng cao và khả năng nâng cấp cực lớn cho AI, phân tích và HPC cho cả hiện tại và tương lai. Khám phá cách thức Intel phát triển điện toán Xxascale và HPC.