Các bản phát hành Kiến trúc Intel® Omni-Path

Các bản phát hành phần mềm, phần cứng, công bố và ghi chú phát hành cần có để thiết lập, cài đặt, nâng cấp và giám sát các sản phẩm Kết cấu Intel® Omni-Path.

GitHub cung cấp các kho chứa các bản tải xuống phần mềm và firmware bao gồm các bản vá, các vấn đề và các thông tin khác.

Các bản phát hành trước


Để xem các bản phát hành trước, lựa chọn mục Bộ lọc và Nhóm trên trang Thư viện phát hành mới nhất. Chọn tính năng lọc theo Chủ đề và chọn bản phát hành tương ứng.

Lưu ý: Các bản phát hành trước có thể không bao gồm các bản cập nhật tính năng và bảo mật mới nhất. Intel luôn khuyến cáo nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm Intel​​​®​​ OPA.

 

Tư vấn kỹ thuật

Xem các tư vấn kỹ thuật nêu ra các vấn đề và ảnh hưởng của các sản phẩm Intel® Omni-Path.

Tài liệu liên quan không phát hành của Intel® Omni-Path

Xem các nội dung liên quan không phát hành hiện có với các sản phẩm Intel® Omni-Path.

Phân phối

Khám phá các trang web RHEL OS hoặc SLES OS để tìm bản tải xuống phân phối có phần mềm Intel® Omni-Path.