Hướng tới Kỷ nguyên mới của Trách nhiệm Doanh nghiệp Chung

Cam kết tạo ra tác động tích cực trên toàn cầu của chúng tôi được lồng ghép vào mục tiêu tạo ra những công nghệ để giúp cuộc sống của mỗi con người trên trái đất trở nên phong phú hơn.

Intel cam kết sẽ không phát thải khí nhà kính trong các hoạt động toàn cầu của mình vào năm 2040

Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu để giảm dấu ấn của chuỗi giá trị và thúc đẩy hành động trong toàn ngành để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Trách nhiệm

Chúng tôi đang phát triển dựa trên lịch sử lâu dài của mình với tư cách là công ty tiên phong về quyền công dân doanh nghiệp để nâng cao tính an toàn, sức khỏe và thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm trong các hoạt động sản xuất toàn cầu, chuỗi giá trị của chúng tôi và vượt xa hơn nữa.

Gắn kết

Chúng tôi đang thúc đẩy sự đa dạng, công bằng, khả năng tiếp cận và hòa nhập trong lực lượng lao động toàn cầu của mình, đồng thời ủng hộ các chính sách công và luật pháp nhằm chống lại sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng ảnh hưởng đến nhân viên và cộng đồng của chúng tôi.

Bền vững

Hướng đến việc hạn chế tối đa tác động đến môi trường trong khi phát triển giúp chúng tôi tạo ra hiệu quả và đáp ứng mong đợi của các bên liên quan.

Có khả năng

Chúng tôi cam kết tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh của công nghệ của mình cũng như chuyên môn và niềm đam mê của nhân viên.