Hướng tới Kỷ nguyên mới của Trách nhiệm Doanh nghiệp Chung

Cam kết tạo ra tác động tích cực toàn cầu của chúng tôi gắn liền với mục đích hoạt động của chúng tôi là tạo ra công nghệ giúp cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người trên trái đất.

Tăng tốc Tiến trình trước Những thách thức Quan trọng của Thế giới

Thế giới của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Nhu cầu khẩn thiết cần hành động trong những vấn đề như biến đổi khí hậu, ngăn cách số sâu sắc, thiếu sự gắn kết và những đại dịch toàn cầu kêu gọi một kỷ nguyên mới yêu cầu chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm.

Trách nhiệm

Tiên phong trong nâng cao sự an toàn, sức khỏe và thực hành kinh doanh có trách nhiệm xuyên suốt các hoạt động sản xuất toàn cầu của chúng tôi, chuỗi giá trị của chúng tôi và nhiều hơn nữa.

Gắn kết

Cải thiện sự đa dạng và gắn kết trong lực lượng lao động toàn cầu của chúng tôi và trong ngành; đồng thời mở rộng cơ hội cho những doanh nghiệp khác thông qua công nghệ, sự gắn kết và những sáng kiến sẵn sàng về kỹ thuật số.

Bền vững

Trở thành một tổ chức hàng đầu thế giới về sự bền vững và cho phép các khách hàng của chúng tôi và những người khác giảm tác động đến môi trường của họ thông qua các hoạt động và công nghệ của chúng tôi.

Có khả năng

Thông qua công nghệ đổi mới và chuyên môn cùng niềm đam mê của nhân viên chúng tôi, chúng tôi có thể làm nên những thay đổi tích cực trong nội bộ Intel, trong cả ngành và hơn thế nữa.