Được phát triển để hoạt động. Được thiết kế để vừa vặn.

Tổng quan

Sẵn sàng cho những điều kinh ngạc. Que điện toán Intel® là một thiết bị nhỏ với kích cỡ thỏi kẹo cao su vốn có thể biến đổi bất kỳ TV hay màn hình HDMI* nào thành một máy tính hoàn chỉnh. Nhưng chính cái bên trong mới thực sự khó tin: một bộ xử lý Intel® Core™ M—với tốc độ cực nhanh cho bạn hiệu năng dành cho công việc, giải trí, hoặc cho cả hai—và cho phép bạn nâng cấp để tiến vào thế giới đầy trải nghiệm mới. Và với công nghệ Intel® vPro™ tùy chọn, bạn sẽ tự tin rằng dữ liệu và mạng lưới của mình được an toàn. Que điện toán Intel® đem lại mọi thứ mà bạn yêu thích về máy tính để bàn trong một thiết bị vừa vặn trong lòng bàn tay bạn.

Đọc tóm lược sản phẩm (STK2MV64CC, STK2M3W64CC, và STK2M364CC) ›

Thông số kỹ thuật sản phẩm

  Bộ xử lý Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM) eMMC*

Wi-Fi* / Bluetooth*

HDMI* 4K USB 3.0 HĐH Công nghệ Intel® vPro™
STK2MV64CC Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™ 4GB 64GB 3  
STK2M3W64CC Bộ xử lý Intel® Core™ m3-6Y30 4GB 64GB 3 Windows® 10  
STK2M364CC Bộ xử lý Intel® Core™ m3-6Y30 4GB 64GB 3    

Video Liên Quan