Biến đổi thế giới bằng Thẻ Điện Toán Intel®

Hãy xem cách thức Thẻ Điện Toán Intel® giúp biến đổi thế giới thành một kỷ nguyên mới của công việc và giải trí bằng một mẫu thiết kế đơn giản có thể tăng thêm sức mạnh điện toán cho bất kỳ thiết bị gì, từ bảng quảng cáo số, hệ thống bảo mật, quầy hàng số, thông tin giải trí và hơn thế nữa.