Survey Results on Older PCs

J.Gold Associates produced this comprehensive SME PC Study to help organizations better understand the impact on costs and productivity associated with the use of older, outdated personal computers. Survey responses are from 3,297 responses from 16 different countries and cover a wide variety of topics that affect typical unmanaged small businesses.1 2 3 4 5

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

2

Các tình huống giảm chi phí được mô tả nhằm sử dụng làm ví dụ về cách một sản phẩm dựa trên Intel® nhất định, trong các tình huống và cấu hình quy định, có thể ảnh hưởng đến chi phí trong tương lai và mang lại khoản tiết kiệm chi phí. Tình huống sẽ thay đổi. Intel không đảm bảo bất kỳ chi phí hoặc khoản giảm chi phí nào.

3

Nhận định “Hiệu quả làm việc của nhân viên giảm đến 29% khi sử dụng máy tính cá nhân đã trên 5 năm” là dựa trên một khảo sát qua web năm 2018, do Intel ủy quyền và J. Gold Associates, LLC. thực hiện, với 3297 người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp nhỏ tại 16 quốc gia (Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Anh, Hoa Kỳ), để đánh giá các thử thách và chi phí liên quan đến việc sử dụng máy tính cá nhân cũ. Thống kê này là dựa trên sự sụt giảm năng suất mà người tham gia khảo sát ước tính khi sử dụng một máy tính đã qua 5 năm sử dụng nhân cho lượng thời gian trung bình mà người tham gia khảo sát ước tính sẽ sử dụng trên một máy tính. Để xem thống kê này và báo cáo đầy đủ, hãy truy cập tại đây.

4

Nhận định “Với mỗi máy tính đã qua 5 năm sử dụng, bạn có thể sẽ tốn đến 17.000 USD mỗi năm” là dựa trên khảo sát qua web năm 2018, do Intel ủy quyền và J. Gold Associates, LLC. thực hiện, với 3297 người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp nhỏ tại 16 quốc gia (Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Anh, Hoa Kỳ), để đánh giá các thử thách và chi phí liên quan đến việc sử dụng máy tính cá nhân cũ. Những người tham gia khảo sát ước tính rằng đối với máy tính cá nhân đã trên 5 năm sử dụng, hiệu quả làm việc của các nhân viên sẽ giảm đến 29% - dựa trên mức lương trung bình của nhân viên là 60.000 USD, chi phí cho năng suất bị giảm sút có giá trị đến 17.000 USD. Để xem thống kê này và báo cáo đầy đủ, hãy truy cập tại đây.

5

Nhận định “Nhân viên mất đến 11 giờ mỗi năm chỉ để chờ máy tính khởi động” là dựa trên một khảo sát qua web năm 2018, do Intel ủy quyền và J.Gold Associates, LLC. thực hiện, với 3297 người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp nhỏ tại 16 quốc gia (Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Anh, Hoa Kỳ), để đánh giá các thử thách và chi phí liên quan đến việc sử dụng máy tính cá nhân cũ. Giả sử khởi động một lần mỗi ngày và áp dụng thời gian khởi động trung bình được tính bằng cách lấy trung bình thời gian mà người tham gia khảo sát ước tính phải mất để khởi động một máy tính cá nhân đã qua hơn 5 năm sử dụng, ước tính nhân viên sẽ mất đến 11 giờ một năm để khởi động máy tính cá nhân đã qua 5 năm sử dụng (4,07 phút khởi động x 1 lần khởi động một ngày làm việc x 5 ngày một tuần x 52 tuần một năm / 60 (để lấy số giờ) x tỷ lệ sử dụng của ,67 = 11,8 giờ mỗi năm). Để xem thống kê này và báo cáo đầy đủ, hãy truy cập tại đây.