Mong đợi Nhiều Hơn từ Máy Tính Dành cho Doanh Nghiệp Của Bạn

Để mỗi ngày làm việc của bạn đều hiệu quả, bạn cần có máy tính cấp doanh nghiệp. Nền tảng Intel vPro® được thiết kế cho doanh nghiệp với các tính năng giúp tăng năng suất lao động, bảo mật thiết bị đầu cuối và quản lý thiết bị di động, v.v. 1

Tại sao bạn nên chọn nền tảng Intel vPro® cho máy tính doanh nghiệp của bạn?

Một doanh nghiệp hiệu năng cao cần có máy tính cấp doanh nghiệp. Khi sở hữu hiệu năng, các tính năng bảo mật, khả năng quản lý và độ ổn định, bạn có thể biến hệ thống máy tính của mình thành lợi thế cạnh tranh.

Nền Intel vPro® được thiết kế cho doanh nghiệp. Đây là nền tảng máy tính toàn diện, được thiết kế để cung cấp những công nghệ mới nhất trong một giải pháp tích hợp và đã được xác thực.

Với máy tính dành cho doanh nghiệp hoạt động bằng nền tảng Intel vPro®, nhân viên sẽ có được các công cụ phù hợp để tạo năng suất tập trung và hiệu năng thích ứng. Bộ phận CNTT sở hữu các tính năng bảo mật dựa trên phần cứng, khả năng quản lý mạnh mẽ và một nền tảng ổn định để giúp bảo vệ và quản lý môi trường hiệu quả. Điều đó có nghĩa là mọi người đều có được một trải nghiệm người dùng tuyệt vời.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên xem lại nội dung này, tham khảo các nguồn khác và xác nhận xem dữ liệu tham khảo có chính xác hay không.

2

Nhận định “Nhân viên mất đến một ngày làm việc mỗi năm chỉ để chờ máy tính khởi động” là dựa trên một khảo sát qua web năm 2018, do Intel ủy quyền và J.Gold Associates, LLC. thực hiện, với 3297 người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp nhỏ tại 16 quốc gia (Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ), để đánh giá các thách thức và chi phí liên quan đến việc sử dụng máy tính cá nhân cũ. Giả sử khởi động một lần mỗi ngày và áp dụng thời gian khởi động trung bình được tính bằng cách lấy trung bình thời gian mà người tham gia khảo sát ước tính phải mất để khởi động một máy tính cá nhân đã qua hơn bốn năm sử dụng, thì ước tính nhân viên sẽ mất đến tám giờ một năm để khởi động máy tính cá nhân đã qua ba năm sử dụng (2,9 phút khởi động x 1 lần khởi động một ngày làm việc x 5 ngày một tuần x 52 tuần một năm / 60 (để lấy số giờ) x tỷ lệ sử dụng là 0,67 = 8,46 giờ mỗi năm). Để xem thống kê này và báo cáo đầy đủ, vui lòng truy cập intel.com/SMEStudy.

3

Total Economic Impact™ của nền tảng Intel vPro®, nghiên cứu do Intel ủy quyền và Forrester Consulting tiến hành (tháng 12 năm 2018). Chi phí tiết kiệm mà các tổ chức khác nhận được sẽ thay đổi tùy theo nhiều yếu tố, như quy mô và mức độ cơ sở của bảo mật, khả năng quản lý và hiệu quả hoạt động trước khi donah nghiệp chuyển sang nền tảng Intel vPro®. Tham khảo các nguồn khác và sử dụng thông tin dành riêng cho tổ chức của bạn để xác định lợi ích dành cho tổ chức. Đọc toàn bộ nghiên cứu tại intel.vn/vProPlatformTEI. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.