Intel Atom® Processor C2000 Product Family

Maximize rack space and reduce energy costs with microservers for lightweight scale-out workloads. Ensure smooth integration into your data center with x86 compatibility. Plus, with our common instruction set architecture, your applications also run across the full spectrum of Intel® processor-based servers. Extreme density and energy efficiency for lightweight scale-out workloads. The Intel Atom® processor C2000 product family.

Dynamic Web Benchmark Performance—(PHP on LAMP)

  • Measures build and serve web page interface using the LAMP stack
  • LAMP combination of free and open source software
  • Principal components to build a web server:

LAMP = Linux* (operating system) Apache* (HTTP server) MySQL* (database s/w) PHP, Perl, or Python

Intel Estimated as of August 2013

Configuration Details

Dynamic Web Benchmark

Intel Atom® processor S1260: DBC SDP w/Intel Atom® processor S1260 (2.0 GHz, 2 cores), Intel® Hyper-Threading Technology enabled, 1x 8 GB DDR3-1333 MHz UDIMM ECC, BIOS version D134.4, Fedora* 17, Linux* Kernel 3.3.4-5fc.x86_64, Apache* 2.2.22, PHP 5.4.7, Boot drive 1x 150 GB SSD, Additional drives 2x 150 GB SSD, 2x GbE, Score: 1522

Intel Atom® processor C2750: MPK SDP w/Intel Atom® processor C2750 (2.4 GHz, 8 cores, B0), Intel® Turbo Boost Technology enabled, 4x 8GB DDR3-1600 MHz UDIMM ECC, BIOS version 24D03, Fedora 17, Linux Kernel 3.3.4-5fc.x86_64, Apache 2.2.22, PHP 5.4.7, Boot drive 1x 150 GB SSD, Additional drive 1x 800 GB SSD, 1x 10GbE, Score: 11351

Additional information: 1 2 3 4 5

Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Kết quả điểm chuẩn có được trước khi bổ sung các bản vá phần mềm và cập nhật phần cứng gần đây nhằm xử lý các hình thức tấn công có tên gọi "Spectre" và "Meltdown". Việc bổ sung các cập nhật này có thể khiến cho các kết quả này không có hiệu quả với thiết bị hay hệ thống của bạn.

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống máy tính, thành phần, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.intel.vn/benchmarks.

2

Công nghệ Intel SpeedStep® Nâng cao: Xem Công cụ Tìm Thông số kỹ thuật của Bộ xử lý trên http://ark.intel.com hoặc liên hệ với đại diện Intel để biết thêm thông tin.

3

Yêu cầu hệ thống có Công nghệ Intel® Turbo Boost. Công nghệ Intel®Turbo Boost và Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 chỉ được trang bị trên các bộ xử lý Intel® chọn lọc. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

4

Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) đòi hỏi một hệ thống máy tính với một bộ xử lý hỗ trợ Công nghệ Intel® HT và một chipset, BIOS và hệ điều hành hỗ trợ Công nghệ Intel® HT. Hiệu suất sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ công nghệ Intel® HT, truy cập vào www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm.

5

Số hiệu bộ xử lý Intel® không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/vn/vi/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.