Khớp mọi ứng dụng với kiến ​​trúc tối ưu của nó với XPU

Các ứng dụng đang thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Lý tưởng nhất là nhu cầu về hiệu suất, độ trễ và điện năng của mọi ứng dụng đều phù hợp với kiến ​​trúc phần cứng tối ưu (CPU, GPU, FPGA, ASIC), nhưng điều này tạo ra sự phức tạp. Để giúp đỡ, Intel không chỉ cung cấp mảng kiến ​​trúc phần cứng rộng nhất trong ngành, mà còn là một mô hình lập trình thống nhất để giảm độ phức tạp.