Bảo mật Windows 11 Trên Phần cứng Intel

Với Windows và bây giờ là Windows 11, phần cứng và phần mềm phối hợp với nhau để cùng bảo vệ dữ liệu, khi Microsoft và Intel tiếp tục cam kết hợp tác kỹ thuật lâu dài đối với hiệu năng nền tảng, tính ổn định và quan trọng nhất là khả năng bảo mật.