Các Công nghệ Ảo hóa Intel

Sử dụng các công nghệ ảo hóa của Intel để giúp bảo vệ dữ liệu và ứng dụng trên thiết bị đầu cuối mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Các khả năng bảo mật dựa trên phần cứng mang lại hiệu năng cần thiết để giúp bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu mà không ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng.