VR Insider - Thực tại ảo làm cho xạ hình y tế trở nên sống động

Người dẫn chương trình VR Insider Kofi Whitney phỏng vấn tiến sĩ y khoa Robert Lazzara về việc làm thế nào thực tại ảo đang làm thay đổi lĩnh vực y tế, làm cho xạ hình y tế trở nên sống động nhằm cải thiện việc chẩn đoán, điều trị, và giáo dục.