Thông số kỹ thuật thống nhất EFI định ra giao diện giữa hệ điều hành và chương trình cơ sở của nền tảng.

Khung cải tiến nền tảng Intel® cho thông số kỹ thuật về kiến trúc Giao diện chương trình cơ sở có thể mở rộng (UEFI) sẽ mô tả những yếu tố thiết kế chính yếu của một cách tiếp cận sáng tạo cho việc xây dựng chương trình cơ sở nền tảng cho những nền tảng dựa trên kiến trúc Intel.

Thiết kế đặc trưng bởi khung trung tâm vốn cung cấp các dịch vụ và cơ sở hạ tầng để kết hợp những yếu tố khối dựng phần mềm dạng mô-đun.

Đồng thời, mã cơ sở hạ tầng (được biết đến ở dạng cơ sở) và một lựa chọn các khối dựng mô-đun phù hợp sẽ cấu thành một triển khai phần mềm nền tảng hoàn chỉnh vốn được thiết kế để khởi phát nền tảng đó và khởi động các hệ điều hành đựng trong bao bì hoặc các môi trường ứng dụng tùy chỉnh.

Những cơ sở này bao gồm phần khởi phát tiền EFI (PEI) và các giai đoạn của môi trường thực thi trình điều khiển (DXE), vốn được mô tả trong phần thông số kỹ thuật này.

Ngoài ra, thông số kỹ thuật này còn mô tả nhiều yếu tố thiết kế khác nhằm cung cấp một bộ thiết kế cơ bản hoàn chỉnh và phần hỗ trợ các dịch vụ cho những khối dựng ngẫu nhiên vốn sẽ tùy chỉnh hình ảnh chương trình cơ sở cụ thể của nền tảng đối với phần cứng, và cugn cấp mục tiêu có dụng ý và thị trường cho phần cứng đó.

Những yếu tố thiết kế khác bao gồm dịch vụ bảo mật, quản lý chính sách khởi động thiết bị, dịch vụ thời gian chạy, tái sử dụng, lưu trữ chương trình cơ sở, giao diện người dùng, dịch vụ bảo trì, hỗ trợ khả năng quản lý, tương thích kế thừa, và đường dẫn khởi động hoặc tiếp tục lại.

Thông số kỹ thuật của tính liên tác và thành phần

Thông số kỹ thuật của tính liên tác và thành phần mô tả kỹ lưỡng các thành phần chức năng vốn bổ túc cho cơ sở PEI và DXE, vốn cũng theo dạng cấu trúc trong thiết kế khung.

"Dạng cấu trúc", trong văn cảnh này, hàm ý rằng các thành phần chức năng sẽ cung cấp các dịch vụ mà luôn có thể được giả định là đang hiện diện bởi bất kỳ mã nào được thiết kế và được viết ra trên nhiều nền tảng khác nhau mà có dùng chương trình cơ sở dựa trên thiết kế khung.

Tải về thông số kỹ thuật

Những thông số kỹ thuật sau cho Khung cải tiến nền tảng Intel® cho UEFI đều sẵn có để tải về.

Cung cấp phản hồi liên quan đến thông số kỹ thuật >

Tổng quan về thông số kỹ thuật giao diện chương trình cơ sở có thể mở rộng

Trang này chứa thông tin về thông số kỹ thuật EFI chỉ cho Thông số kỹ thuật EFI 1.10 và EFI 1.02, và những thông số kỹ thuật này vẫn sẵn có để tải về từ trang này. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật mới nhất cho EFI đã được sáp nhập với thông số kỹ thuật UEFI và các thành viên có thể tải về những thông số kỹ thuật này từ trang web Giao diện chương trình cơ sở có thể mở rộng (UEFI).

Thông số kỹ thuật EFI

Bạn có thể tải về Thông số kỹ thuật EFI phiên bản 1.10, tải xuống tài liệu thảo ra những thay đổi giữa bản nháp 0.95 và phiên bản cuối cùng, hoặc có thể truy cập những thông số kỹ thuật liên quan:

  • Tải về Thông số kỹ thuật 1.10 Cập nhật -001. Thông số kỹ thuậtEFI 1.10 cập nhật -001 chứa những điểm sáng tỏ và những chỉnh sửa vốn đã được gửi đến và chấp nhận từ 7/1/2003 đến 1/11/2003, sau khi công bố Thông số kỹ thuật EFI 1.10 bản chính thức.