Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0

Video này minh họa lợi ích của Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0, giúp chuyển những tải công việc trọng yếu vào một “làn cao tốc”, kích hoạt thêm hiệu năng từ lõi nhanh nhất trong bộ xử lý mỗi khi cần.