Various solution providers integrate Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)1 for additional security. The following currently available products incorporate trust and security enabled by Intel® TXT.

The capability offered by Intel® TXT is delivered by the technologies enabled in server systems and software, such as hypervisors, virtual machines, operating systems, server management solutions, and security management solutions. 

Solutions and products for Intel® TXT are available from leading server systems providers as well as software and services providers.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/architecture-and-technology/trusted-infrastructure-overview.html.