Công nghệ

Intel luôn dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ mới và thú vị dành cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng, bao gồm các công nghệ mới nổi, máy chủ trung tâm dữ liệu, đổi mới doanh nghiệp, bộ nhớ và lưu trữ, bảo mật và đồ họa.1 Tìm hiểu cách thức chúng tôi đang thay đổi thế giới.

Công nghệ nổi bật

Tìm hiểu thêm về cách tiếp cận thực tế ảo của Intel và cách chúng tôi dẫn đầu con đường dẫn đến 5G.

Công nghệ đồ họa và hình ảnh

Công Nghệ Đồ Họa Intel® thổi hồn vào những hình ảnh tuyệt đẹp trên nhiều thiết bị. Tìm hiểu thêm về các công nghệ giúp đạt được hiệu năng tuyệt vời và trải nghiệm xem ngoạn mục.

Công nghệ trung tâm dữ liệu

Intel thúc đẩy sự phát triển của trung tâm dữ liệu. Tìm hiểu thêm về các công nghệ của chúng tôi từ thiết bị biên đến đám mây.

Nền tảng Intel vPro®

Nền tảng cho điện toán doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về các công nghệ góp phần vào công cuộc đổi mới kỹ thuật số của chúng tôi.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

We are sorry, the service is currently unavailable.
We have recently updated our website in an effort to improve the intel.com experience.
During this update, the page you are looking for may have been renamed, moved or is no longer available. To locate the correct page, please browse through the directory above, enter a keyword in the search box, use search to locate the correct page.