Technologies

Intel has always been at the forefront of developing exciting new technology for business and consumers including emerging technologies, data center servers, business transformation, memory and storage, security, and graphics.1 See how we’re changing the world.

Featured Technologies

Learn more about Intel’s approach to virtual reality and how we’re leading the way to 5G.

Graphics and Visual Technologies

Intel® Graphics Technology brings stunning visuals to life on an array of devices. Learn more about technologies that enable great performance and spectacular viewing experiences.

Intel® vPro™ Platform

The foundation for business computing. Learn more about our technologies that enable digital transformation.

Memory and Networking Technologies

Transform your computing experience. Learn more about our technologies that can change the way we build and use computers.

Security Technologies

Strengthening security protection. Learn more about our hardware-based security technologies to protect you and your business.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của những công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.