Tính ổn định của độ tin cậy

Tự tin duy trì hệ thống và quy mô của bạn. Hàng tháng kiểm tra nghiêm ngặt các thành phần phần cứng khác nhau trong máy tính của bạn giúp đảm bảo rằng tất cả các thương hiệu thiết bị được xây dựng trên Intel vPro®1 đều mang lại trải nghiệm kinh doanh đáng tin cậy.

Cấu hình đủ điều kiện với Chương trình Nền tảng CNTT Ổn định

  Nền tảng máy tính di động nền tảng máy tính để bàn
  Dòng U Dòng P Series H Dòng S
Bộ xử lý

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1265U

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1245U

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1260U

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1240U

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1280P

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1270P

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1250P

Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900H

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800H

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600H

Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900K

Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900

Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900T

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700K

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700T

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600K

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600T

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500T

Đồ họa tích hợp Đồ họa Intel® Iris® Xe Đồ họa Intel® Iris® Xe Đồ họa Intel® Iris® Xe Đồ họa UHD Intel® 770
Chipset Tích hợp trong Gói bộ xử lý Tích hợp trong Gói bộ xử lý Tích hợp trong Gói bộ xử lý

Chipset Intel® W680

Chipset Intel® Q670

LAN nối dây

Kết nối Intel® Ethernet I219-LM

Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-LM (2,5GbE)

Kết nối Intel® Ethernet I219-LM

Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-LM (2,5GbE)

Kết nối Intel® Ethernet I219-LM

Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-LM (2,5GbE)

Kết nối Intel® Ethernet I219-LM

Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-LM (2,5GbE)

LAN không dây Intel® Wi-Fi 6E AX211 Intel® Wi-Fi 6E AX211 Intel® Wi-Fi 6E AX211

Intel® Wi-Fi 6E AX211

Intel® Wi-Fi 6E AX210

Thunderbolt™ Tích hợp Thunderbolt™ 4 Tích hợp Thunderbolt™ 4 Tích hợp Thunderbolt™ 4 Bộ điều khiển Intel® JHL8540 Thunderbolt™ 4 (tùy chọn)
Tùy chọn bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ nhớ Intel® Optane™ H20

với Bộ lưu trữ ổ đĩa thể rắn

Bộ nhớ Intel® Optane™ H20

với Bộ lưu trữ ổ đĩa thể rắn

Bộ nhớ Intel® Optane™ H20

với Bộ lưu trữ ổ đĩa thể rắn

Bộ nhớ Intel® Optane™ H20

với Bộ lưu trữ ổ đĩa thể rắn

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Tất cả các phiên bản của nền tảng Intel vPro® yêu cầu phải có bộ xử lý Intel® Core™ đủ điều kiện, hệ điều hành được hỗ trợ, silicon Intel LAN và/hoặc WLAN, các cải tiến chương trình cơ sở và các phần cứng và phần mềm cần thiết khác để thực hiện các trường hợp sử dụng khả năng quản lý, cung cấp các tính năng bảo mật, hiệu năng và độ ổn định hệ thống đặc trưng của nền tảng này. Truy cập intel.com/performance-vpro để biết thêm chi tiết.

2

© Intel Corporation. Intel, biểu trưng Intel và các ký hiệu khác của Intel là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel. Các tên và nhãn hiệu khác có thể được xác nhận là tài sản của các chủ sở hữu khác.